Mit kell tudni a PLC- programozásról?

Mit csinál a PLC programozó, hogyan kell programozni a PLC-t, mire kell a PLC, milyen volt az első PLC, mi az a létradiagram, PLC vagy PC? Ezekről és még további érdekes kérdésekről olvashat alábbi interjúnkban.

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

A kérdésekre a Global Service Consultant vezető szakembere válaszol.

Mi a PLC programozó feladata?

A PLC-programozó feladata, hogy olyan számítógépes programokat készítsen, amelyek alkalmasak gépek, berendezések irányítására. Munkáját jellemzően termeléssel, gyártással foglalkozó vállalatok, vállakozások üzemcsarnokaiban és a kapcsolódó irodában látja el. Amennyiben a gép működése során hiba lép fel a programban, vagy elromlik maga a gép, úgy, az ő felelőssége, hogy a hibákat megkeresse és kijavítsa.

PLC Programozás
PLC Programozás

Hol találkozhatunk a PLC-vel a hétköznapokban?

Az nyilvánvaló, hogy a programozható logikai vezérlők az iparban fordulnak elő többnyire, hiszen ipari automatizálásra és folyamatok szabályozására szánták őket, de emellett olyan helyeken is előfordulnak, ahol nem is gondolnánk. Például közvetlen környezetünkben a lakásban. A lakásautomatizálás PLC programozással megoldható: a fűtésvezérlés távoli vezérléssel, automatizált locsolórendszer, elektromos automata kapu, és még sok más projekttel. Vagy nézzünk körül az utcán. A modern közlekedési lámpák vezérlését is programozható vezérlők végzik. A mozgólépcsők, liftek és a szennyvíz átemelők is mind, valamilyen PLC-s vezérléssel működnek.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Miért is jó nekünk a programozható PLC?

Mert az automatizálás a jövő. A jövő meg már megérkezett. A speciális gépvezérlőkkel könnyedén ki tudjuk szolgálni a fogyasztói társadalom megnövekedett igényét. Az automatizálási megoldásoknak csak a képzelet szab határt, így bármi, ami eszedbe jut és szeretnéd megkönnyíteni az életed, a mindennapi munkád, automatizálhatod, csupán a megfelelő eszközöket kell megválasztanod hozzá. A PLC programozással könnyebben megvalósítható, hogy egy gyártósor rövid időn belül átálljon egy másik termék gyártására. Erre a PLC elődjét, a relés vezérlést már nem lehetne alkalmazni, ugyanis az egyszer összeépített logika azokban az eszközökben már jóval nehezebben módosítható.

Milyenek voltak az első PLC-k?

Az 1960-as években kifejlesztett PLC-k bőrönd méretűek voltak, és logikai programokat kellett kirajzolni egy rajztáblára, mielőtt a numerikus billentyűzettel rátöltötték volna őket a készülékre. Azóta a PLC-k kisebbek, gyorsabbak és erősebbek lettek, hogy lépést tudjanak tartani a modern gyártás növekvő igényeivel és kifinomultságával. Az első programozható logikai vezérlőket megoldásként fejlesztették ki, hogy helyettesítsék a vezetékes relék és időzítők nagy csoportját. Az első PLC megjelenése 1968-ban azt jelentette, hogy a nagy relécsoportokat egyetlen, könnyebben karbantartható és a már elfogadott relélétra-logikával programozható eszközzel lehetett helyettesíteni. Ezenkívül a PLC-t elegendő memóriával látták el ahhoz, hogy áramkimaradás esetén megőrizze a betöltött programokat, és olyan ipari környezetben való működésre is tervezték, ahol gyakran előfordul szennyeződés, nedvesség, elektromágnesesség és vibráció.

Az első PLC-k egyike
Az első PLC-k egyike

Milyen programnyelveket használnak a PLC programozáshoz?

Ezeket a készülékeket specializált programnyelvekkel lehet megtanítani az elvárt működésre. Az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő célnyelvekről van szó, amelyek két fő kategóriába sorolhatók: szöveges rendszerű és 
grafikus rendszerű nyelvek. A szabvány két szöveges nyelvet definiál: a strukturált programnyelvet (ST) és az utasításlistás programnyelvet (IL), míg a PLC grafikus rendszerű programozására a létradiagram (LD), funkcióblokk (FB) és sorrendi folyamatábra (SFC) elnevezésű nyelvek használatosak. Az utasításlistás felhasználói programnyelv, a PLC-k legrégebben használt magas szintű programnyelve. Angolul: Instruction List – IL, Statement List – STL. Az utasításlista az assebly nyelvű programozásból alakult ki. Szerkezetileg sorokból áll. A sorok egy –egy önállóan működő programot alkotnak. A program első része a feltétel vizsgálati sorokból, a befejező része az eredménybeállító sorokból áll. A sor felépítése: sorszám, műveleti jel, operandus  jele, száma. Pl: 1210 AND NOT 000.05. Az utasításlista a legelterjedtebb (ezen a nyelven szinte minden PLC-t lehet programozni), megjelenése vagyis szintaktikája erősen gyártmányfüggő.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Mi az a létradiagram?

A létradiagram az érintkezős (relés) vezérléseknél kialakult áramutas (áramútterv) ábrázolásra épül. A változók ábrázolására a normál és zárt érintkező jeleket, az eredmény beállításra a relé tekercsének szimbólumait használja. Az érintkezők sorba kapcsolása a logikai ÉS kapcsolat, párhuzamos kapcsolás a logikai VAGY kapcsolat. A grafikus jeleket menüből választva helyezhetjük el a tervben. A program írásának megkezdése két vertikális vonal megrajzolásával történik. E közé a két vonal közé kerülnek az úgynevezett lépcsők, amelyekre elhelyezhetjük a szimbólumokat (tekercseket). A program fentről lefelé halad: szimbólumról szimbólumra, lépcsőről lépcsőre hajtja végre az utasításokat. A létradiagramok a szimbólumokon kívül tartalmazzák még a huzalozást, valamint a jelöléseket, amelyek lehetnek I/O címek, memóriacímek, regisztercímek, időzítők és számlálók címei. A létrának gyakorlatilag annyi foka lesz, ahány kimeneti elem, időzítő, számláló, vagy regiszter van definiálva a program során, vagyis ahány vezérlési állapotegyenletet felírtunk. A programozás összetettebb műveletek alkalmazását is lehetővé teszi, ezeket egy – egy négyszögként ábrázoljuk, kiegészítjük jelekkel, paraméterekkel.

PLC Programozás létradiagram
PLC Programozás létradiagram

Mi az az ST szöveges rendszerű nyelv?

A strukturált programnyelv olyan programozási nyelvekre hasonlít, mint a Basic és a Pascal, amelyek If-Then-Else, While és Repeat utasításokat használnak. Ezért, ha nyelveken programozzuk ezeket az utasításokat, akkor kényelmesen használhatjuk az ST for PLC-t. Az ST jellemzően könnyebben érthető mind kezdő, mind tapasztalt programozók számára, mivel az If-Then-Else utasítások világossá teszik a program működését és bizonyos funkciók előfordulását.

Hány féle PLC típust különböztetünk meg?

Kétfélét. A kompaktot és a modulárist. A kompakt PLC-kben minden szerkezeti elem egy egységben van. Benne foglaltatik a tápegység, a CPU, ki- és bemenetek, kommunikációs port. Ha a meglévő ki- és bemenetek száma nem lenne elegendő, van lehetőség bővítésre is. A kompakt PLC-k régebben azonos be- illetve kimenetszámmal készültek. Rendszerint 16 inputot, 16 outputot találhattunk a gyártmányokon. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy –egy automatizálási feladat megoldásához rendszerint több bemenetre van szükség, mint kimenetre. Ezért a kompakt PLC-knél áttértek a gyárak az aszimmetrikus I/O darabszámra. Általában 12 bemenet mellé 8 kimenetet találunk az alapegységen. 
A moduláris PLC-k, mint ahogyan a nevében is benne van, modulokból építhetőek fel. Alapjában véve, van egy CPU amely köré építhetjük be a különböző tápegységeket, ki- és bemeneteket tartalmazó modulokat, tehát igény szerint alakíthatóak. E típusú PLC-ket könnyebben lehet bővíteni, skálázni. A modulrendszerű PLC-k CPU-ja olyan nagyszámú be- és kimenetet képes kezelni, hogy ennek igénybevétele már komoly üzembiztonsági kérdéseket is felvethet.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Milyen egy PLC felépítése?

A PLC egy speciális felépítésű számítógép, ezért leginkább a sínrendszeres megoldás jellemző rá. Fontosabb egységei: a központi logikai egység CPU (Central Processor Unit), a memóriaegység: a programmemória ( EPROM, EEPROM, FlashROM) és az adatmemória (RAM), a bemeneti illesztő egység (Input Unit), a kimeneti illesztő egység (Output Unit), a kommunikációs egység, a számláló és időzítő egység és a tápegység.

Egy PLC felépítése
Egy PLC felépítése

Milyen szerepük van ezeknek az egységeknek?

A központi logikai egység feladata a programtárba betöltött vezérlési program utasításainak valós időben történő végrehajtása. A programmemória tartalmazza egyrészt a PLC működését biztosító rendszerprogramot. Ez a PLC operációs rendszere. Ezt rendszerint a gyártó programozza. Ugyancsak a programmemóriába kerül a felhasználói program. Az adatmemóriába kerülnek a bemeneti és kimeneti csatornák memória térképei, az utasítás végrehajtáshoz szükséges és a végrehajtás során keletkező átmeneti változók értékei. A memóriák egyik nagy csoportja a csak olvasható memória – ROM. Ezeknek az eredetileg egyszer égethető (írható) memóriáknak már nincs szerepük a PLC-k világában. A törölhető, újraírható EPROMOK előfordulhatnak, de törlésük, újraírásuk körülményes. Az elektromos úton törölhető, újraírható EEPROMOK a PLC-kben alkalmazott memória típusok. Egy közepes ipari PLC memóriája kb. 16 kB. A korszerű PLC-k operatív memóriái bővíthetők.

Mit kell tudni a többi egységről?

A bemeneti és kimeneti illesztők a PLC speciális funkcionális egységei. Ezeken keresztül kapcsolódik a PLC a vezérlési elemekkel. A bemeneti csatornákra nyomógombok, kapcsolók, analóg és digitális érzékelők kerülhetnek. A kimeneti csatornákra kapcsolódnak a kimeneti elemek, vagyis a vezérlés beavatkozó szervei: relék, mágneskapcsolók, mágnes szelepek, lámpák, kijelzők. A PLC-knek saját, a vezérlés többi részétől független tápellátása van. Ezt egy belső tápegység biztosítja, amely speciális zavarszűrő rendszerrel van ellátva, hogy a néha meglehetősen mostoha ipari körülmények között dolgozó CPU zavartalanul működhessen. A jelenlegi korszerű PLC-k mindegyike rendelkezik valamilyen kommunikációs csatornával is, amelyen keresztül összekapcsolhatók egymással.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Mit kell tudni a PLC-k fizikai bemeneteiről és kimeneteleiről?

A PLC-k fizikai bemenete klasszikusan kétféle lehet. Az egyik a 0 V (logikai 0 szint) és + DC 24 V (logikai 1 szint) fogadására alkalmas digitális bemenet.
A másik típusú bemenet, illetve ± 4 – 20 mA folytonos – folyamatos (analóg) jelek fogadására alkalmas analóg bemenet. A PLC fizikai kimenetei is az előzőeknek megfelelően lehet digitális és analóg is. A digitális kimenetek kapcsolóüzeműek, de nem csak DC ±24 V-os feszültséget képesek kapcsolni, hanem ettől eltérő értékű és áram-nemű villamos jeleket is létrehozhatnak. Az analóg kimeneteken feszültségjel, illetve-es áramjel jön létre, amelynek lépcsőzöttsége olyan finom, hogy nyugodtan tekinthetjük folytonos – folyamatos jelnek. A PLC gyártmányok között újabban több olyan típus is van, hogy a normál állapotban digitális bemenetként használható bement automatikusan észreveszi az analóg bemenőjelet, és analóg bemenetként is használható.

Hogyan történik a PLC-k villamos energia ellátása?

A PLC-k villamos energia ellátása két módon történik. Az egyik, amikor a PLC konfiguráció saját tápegységgel rendelkezik, így a tápegység energia ellátására hálózati feszültségre van szükség. A hálózati feszültséget kizárólag elválasztó transzformátoron keresztül köthetjük a PLC- re. A másik eset, amikor egyen-, törpefeszültségű villamos energia ellátást kell biztosítani. Ez tipikusan DC 24 V. A törpefeszültséget biztonsági transzformátorral vagy akkumulátorral állíthatjuk elő. Speciális esetek is előfordulhatnak, például létezik olyan PLC, amelyik kimeneti modulja sűrített levegőt igényel, mivel a pneumatikus szelep be van építve a PLC modulba.

Mit nevezünk címterületeknek?

A PLC-k alkalmazásakor, programozása során a PLC memóriájában lévő adatokat, programelemeket használjuk. A memória belső felosztása az alkalmazási funkciók szerint van rendszerezve, ezeket nevezzük címterületeknek. Ilyenek például a bemenetekhez / kimenetekhez rendelt címterület, az időzítőkhöz, számlálókhoz rendelt címterület, stb. A címterület nagysága dönti el a felhasználható I/O számot, az egy programon belül használható időzítők számát, stb. A memóriák felosztása gyártmányfüggő. Általánosságban elmondható, hogy a távol-keleti PLC-k figyelmesebb címzést igényelnek, mivel a számlálók és időzítők ugyanazt a címterületet használják, ezért nem lehet ugyanaz a sorszáma egy számlálónak és egy időzítőnek. Az európai stílusú PLC-k címterületei nem ütköznek. Címterületek típusai általánosságban I/O terület, szabadon felhasználható memória terület (merkerek), időzítők, számlálók, regiszterműveletek, stb.

A PAC és az IPC is PLC?

Nem, csak hasonlóak. A PAC – programmable automation controller – valahol a PLC és hagyományos PC között helyezkedik el, egyesíti a modern PLC-k funkcionalitását a PC-k teljesítményével. Az IPC pedig valójában egy PC, de ipari kivitelben, az industrial PC rövidítése. Kialakításuk bírja az extrém igénybevételt, mint a nedves, poros környezetet, hideg / meleg és páratartalom változásokat.

PAC IPC PLC
PAC IPC PLC

Mik a PLC-vel szemben támasztott általános követelmények?

A bővített kritériumok a következők: a felhasználó által könnyen programozható legyen, továbbá rendelkezzen olyan csatlakozási felülettel, amely jelszintjeiben, védettségében, a be- és kimenetek számában illeszkedik a felhasználási környezetbe. Működési sebessége tegye lehetővé a vezérelt rendszer biztonságos felügyeletét és a mérete lehetőleg kicsi legyen a könnyű beépíthetőség miatt. Ipari körülmények között is megfelelően működjön. Elsősorban viselje el az ingadozóhőmérsékletet és hálózati feszültséget, legyen védett a rezgéssel és a szennyeződéssel szemben. Könnyen lehessen a helyszínen diagnosztizálni és a hibát elhárítani. És nem utolsó sorban olcsó legyen. 

Milyenek az aktuális PLC trendek?

Napjainkban a PLC-k ugyanazt az alapvető funkcionalitást és egyszerűséget tartják fenn, amely eredetileg olyan népszerűvé tette őket a gyártók körében. A processzor- és memóriatechnológia folyamatos fejlődésének köszönhetően azonban a PLC-k mérete folyamatosan csökken, miközben teljesítményük és sebességük nő. Ezek a technológiai fejlesztések olyan új képességekhez vezettek, mint a látásrendszer integrációja, mozgásvezérlés és többféle kommunikációs protokoll támogatása. A modern PLC-k ezenkívül zökkenőmentesen integrálódnak az ERP- és MES-rendszerekkel, valamint a nagy teljesítményű gépfelügyeleti szoftverrel és a SCADA-val, új utakat biztosítva a gyártóknak, hogy a gépi adatok elemzésén keresztül javítsák működésük hatékonyságát és teljesítményét.

A PC-k nem szorítják ki a PLC-ket?

A modern ipari gyárakban és gyártóüzemekben továbbra is a PLC a preferált rendszer a PC-kkel szemben. Mivel technológiájuk folyamatosan fejlődik, folyamatos kereslet mutatkozik képzett PLC technikusokra, akik képzettek a rendszerek telepítésére, javítására és karbantartására. A relérendszerek és kapcsolódobozok egyszerűbb alternatívájaként tervezett PLC-k dedikált operációs rendszerrel és korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ez jelentősen csökkenti a rosszindulatú támadások kockázatát más számítástechnikai eszközökhöz képest. A számítógépes eszközök csúcskategóriás víruskereső szoftvert és folyamatos felügyeletet igényelnek, és ez fejfájást jelent mindenkinek, amelyet a PLC-k többnyire elkerülnek.

A PLC kialakítása mindig is képes volt ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek, vegyszereknek, rezgéseknek és az ipari környezet egyéb körülményeinek. Az eredeti 1968-as Modicon 084-hez képest ma a PLC-k töredék méretűek, jelentős szilárdtest-memóriával rendelkeznek, és az iparág legelterjedtebb fejlesztése a drasztikusan megnövelt sebességük.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Hogyan jelölik a PLC-méreteket?

Nincs hivatalos iparági szabvány, de az általános csoportosítások nano, mikro, mini, szabványos és modulárisak, a méretet elsősorban a PLC által kezelhető I/O pontok száma határozza meg. Egy nanoegységnek legfeljebb 16 I/O-pontja lehet, egy mikro-PLC-nek legfeljebb 520 I/O-pontja lehet, beleértve a több mint 100 analógot, és egy csúcskategóriás moduláris egység több ezer pontot támogathat.

Hogyan tudjuk megkeresni a hibát egy PLC-vel vezérelt berendezésen, amikor leáll a munkafolyamat?

Ha leállt a munkafolyamat, akkor általában az előző lépés befejezését jelző érzékelő, vagy a következő lépést végző végrehajtó lehet érte a felelős. A szisztematikus hibakeresés fontos feltétele a gép alapos ismerete. A felelősnek nevezhető elemeket, azok jeleit valamilyen sorrendben leellenőrizzük, végigkövetjük. Sokat segít a hibakeresésnél, ha olyan szenzorokat használunk, amelyeken van LED-es kijelzés. A mágnestekercseken is szokott lenni LED a feszültség meglétének ellenőrzéséhez. Ha nincs, célszerű LED-es kiegészítő alátétet beépíteni a hiba detektálásáig. A korszerű PLC-k programozó szoftverei tartalmaznak hibakód-olvasót, hibanaplót, egyéb üzenet-olvasót. Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a PLC online módban van. A fellépő hibák nem csak a hiba fülön jelennek meg, hanem bekerülnek a hibanaplóba is. Ha több hiba lép fel a PLC-ben, a legsúlyosabb hiba általában automatikusan megjelenik.

PC szoftvert is érdemes bevonni a hibakeresésbe?

Igen. A programozó készüléken, ha a monitor üzemmód be van kapcsolva, kiolvashatunk a PLC-ből hibakeresést segítő információkat. Megtekinthetjük
a PLC változóinak aktuális értékeit (bemenetek, kimenetek, memóriaterületek, időzítők, stb.). Lehetőség van online módban megtekinteni a PLC-ben futó programot, és láthatjuk a változók mellett azok pillanatnyi értékeit is. Kiolvashatjuk, hogy milyen bemeneti jelre vár a PLC és még azt is kiolvashatjuk nagy valószínűséggel, hogy melyik érzékelő, vagy végrehajtó hibájából nem kapja meg. Létradiagramos program (LD) esetén a lépés-visszajelzésből megtudhatjuk, hogy melyik lépésnél állt meg a folyamat. Az így megtalált létrafoknál leolvashatjuk, hogy melyik jel hiánya miatt nem záródik az áramút. Lépésszerkezetű program (SFC) esetén még könnyebb a dolgunk. Megjelöli a szoftver azt a lépést, ahol a folyamat megállt. Kiolvashatjuk, hogy a lépés feltétel részében melyik jel hiányzik ahhoz, hogy továbblépjen.

PC szoftver a PLC hibakeresésbe
PC szoftver a PLC hibakeresésbe

Hogyan működik a Watchdog hibakereső program?

Először is fel kell ismernie a PLC-nek, hogy a PLC saját hibája miatt állt le a munkafolyamat. Ha türelmi időn(WATCHDOG ) belül nem kezdődik meg a következő lépés, akkor a PLC lereteszeli a munkaprogram továbbfutását, majd lefuttatja a hibakereső programot. A talált ellentmondásnak megfelelő hibakódot eltárolja. A hibakereső programot egyszer kell csak megírni és a PLC minden esetben megkeresi helyettünk a hibát. A PLC által talált hibát nekünk le kell ellenőriznünk. A PLC nem tudja teljes pontossággal behatárolni a hibát, mert csak annyit lát a folyamatból, amennyit a szenzorok megmutatnak neki. Programrészletet kell írni, amely felismeri, hogy leállt a munkafolyamat, és lereteszeli a program futását. Szükségünk lesz ehhez egy időzítőre (watchdog idő ). Ezt az időzítőt a munkaprogram mindegyik lépésében, amelyben valamilyen mozgást indítunk, el kell indítani. A beállított időt a mozgás befejezéséhez szükséges időnél nagyobbra, biztonsági okból a kezelő beavatkozásához szükséges reflexidőnél kisebbre kell állítani. Ha mozog a berendezés, akkor ez a türelmi idő soha nem jár le, mert a következő lépés mindig ráindít. A gép leállása esetén elmarad a ráindítás, az időzítés letelik, az időtag jelez. Azt jelzi, hogy hiba miatt leállt a munkafolyamat.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Mi jelzi a hibákat?

Egy egyszerű lámpa villogtatása, hangjelzés vagy HMI üzenet, ahol már a hiba kódja, illetve oka is kiírható.

Kik a fő forgalmazók a PLC-piacon?

Sokan vannak, köztük a Honeywell International, a Mitsubishi Electric Corporation, a Schneider Electric, az Omron Corporation, a Rockwell Automation, a Siemens AG, az ABB Ltd. General Electric, a Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. és az Allen Bradley.

Fő forgalmazók a PLC-piacon
Fő forgalmazók a PLC-piacon

Mit érdemes tudni ezekről a forgalmazókról, gyártókról?

Lényegében a PLC gyártók három nagy csoportra oszthatók: európai gyártók, amerikai gyártók, távol keleti (Japán) gyártókra. A piacon folyó verseny nagy, a gyártók összeolvadnak, majd újra megjelennek, teljesen új gyártók bukkannak fel. Például az európai Telemecanique cég összeolvadt a Modiconnal, Sneider Csoport néven, ugyanakkor a gyártmányon olvasható felirat pl. a Made in Japan. Magyarországon a Siemes és Omron cégek gyártmányai mellett jelen vannak a Telemecanique, a Sai, a Klökner-Möeller, a Mitsubshi, a Festo, az ABB, és még sok gyártó eszközei, amiket az imént is említettem. A felhasználók törekszenek a gyártmány, típus egységesítésére, de ez nehezen megvalósítható. A komplex termelő berendezésekkel együtt szállított automatika rendszerint másik gyártmányt is tartalmaz, így inkább a sokszínűség jellemző.

Milyen szolgáltatást ajánl a Global Service Consultant PLC szervíze?

Többek között berendezések helyszíni szerelését, üzembe helyezését. A meglévő vezérlés átalakítását, felújítását, igény szerinti szoftver módosítását, átprogramozását, korrigálását. Elöregedett alkatrészek modernizálását, tehát cseréjét. Hibaelhárításunk a hét minden napján, a nap 24 órájában igénybevehető, tehát hétvégén is dolgozunk sürgős esetekben országszerte. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Tudna mondani egy olyan konkrét példát, amikor Önöket hívták segítségül?

Az egyik kisvállalkozásnál a kész termékek raklapra való pakolása és a fóliázása emberi erővel történt. Ezen szerettek volna változtatni. Pályáztak és sikerült beszerezniük egy erre a célra alkalmas robotot. A robot egy raklapot tesz a rakodási helyre, majd egy kartont helyez a raklapra. Azután a futószalagon érkező termékeket rápakolja a raklapra a megfelelő magasságig. Amikor befejezte megkezdődik a fóliázás. Ezt a teljes folyamatot PLC-vel vezéreltük.

PLC programozás szakértelemmel

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

Miért keresik Önöket elsősorban?

Az ajánlatkérés után szinte azonnal felkeressük az ügyfelet személyesen és a helyszíni szemle alkalmával megbeszéljük a teendőket és a teljes munkadíjat rejtett költségek nélkül. Nálunk mindig az ügyfél az első. A vállalt határidőket maximálisan próbáljuk tartani. Gyorsak, megbízhatóak vagyunk, garanciálisan dolgozunk, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk. Törekszünk a bizalmi kapcsolatok kiépítésére.

Gyakori kérdések


Mi a PLC programozó feladata?

A PLC-programozó feladata, hogy olyan számítógépes programokat készítsen, amelyek alkalmasak gépek, berendezések irányítására.

Hol találkozhatunk a PLC-vel a hétköznapokban?

Többnyire az iparban, de közvetlen környezetünkben a lakásban is például a fűtésvezérlés, vagy nézzünk körül az utcán. A modern közlekedési lámpák vezérlését is programozható vezérlők végzik.

Mi a létradiagram?

A létradiagram az érintkezős (relés) vezérléseknél kialakult áramutas (áramútterv) ábrázolásra épül. A változók ábrázolására a normál és zárt érintkező jeleket, az eredmény beállításra a relé tekercsének szimbólumait használja.

További blog cikkek

PLC programozás szakértelemmel

Több, mint 20 év tapasztalat PLC programozásban, ipari automatizálásban, robotikában, HMI programozásban, okosotthon automatizálásban, mezőgazdaság automatizálásban, járműipari programozásban.

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat